Seglingen 08-06-11.

Klicka här för att spela filmen i Vimeo.