Seglingen 08-05-14.

Klicka här för att spela filmen i Vimeo.