Seglingen 08-06-04.

Klicka här för att spela filmen i Vimeo.