Seglingen 08-05-07.

Klicka här för att spela filmen i Vimeo.