Seglingen 08-06-18.

Klicka här för att spela filmen i Vimeo.