Seglingen 08-08-20.

Klicka här för att spela filmen i Vimeo.