Seglingen 08-08-27.

Klicka här för att spela filmen i Vimeo.