Seglingen 08-06-25.

Klicka här för att spela filmen i Vimeo.