Seglingen 08-05-28.

Klicka här för att spela filmen i Vimeo.