Seglingen 08-08-13.

Klicka här för att spela filmen i Vimeo.